header massastart

NSK Ploegenachtervolging

NSK Ploegenachtervolging
IUT Team Sprint

NSK Ploegenachtervolging
IUT Team Sprint

NSK Ploegenachtervolging
IUT Team Sprint

Welkom Programma/Uitslag Reglement Inschrijven Deelnemers Foto's

Wedstrijdreglement Lustrum IUT Massastart & Puntenkoers 2020

1 Algemeen

1.1 Deelnemers

In het klassement over de IUT’s mogen alleen HBO en WO studenten worden opgenomen (tot 1 jaar na afstuderen) en MBO studenten met een sportkaart. Deelnemers die niet hieronder vallen mogen alleen buiten mededinging meedoen met de wedstrijden.

1.2 Inschrijving

Er kan alleen worden ingeschreven op de site van de wedstrijd. Na je inschrijving verschijnt je naam direct op de site. De inschrijving gaat 1 december open en je kunt je tot 1 januari kosteloos uitschrijven. Het is een IUT dus er wordt ingedeeld op wie het eerst komt wie het eerst maalt.

1.3 Veiligheid

1.3.1 Helm

Het dragen van een helm is verplicht! Dit mag een fietshelm zijn. De voorkeur gaat echter uit naar een afgeronde (shorttrack) valhelm conform het ISU wedstrijdreglement, artikel 223.1 en 291.1, 2 en 3.

1.3.2 Beschermende kleding

Het dragen van snijvaste handschoenen is verplicht. Tijdens de wedstrijden zal de organisatie en jury toezien op de veiligheidsuitrusting.

1.3.3 Buizen

De buizen van de schaatsen moeten gesloten zijn en de bladeinden moeten zijn afgerond met een straal van minimaal 1 cm (ronding 10 cent munt).

1.3.4 Startnummer

De deelnemers dienen te allen tijde het startnummer die door de organisatie ter beschikking worden gesteld zichtbaar te dragen. Indien dit niet gebeurt, kan iemand worden gediskwalificeerd.

1.3.5 Transponders

Als transponders worden gebruikt voor het vaststellen van de wedstrijduitslag, dan moet deze om de enkel worden gedragen, welke enkel dit zal zijn mag de deelnemer zelf bepalen.

1.3.6 Gevaarlijke voorwerpen

Het is voor de deelnemers uitdrukkelijk niet toegestaan voorwerpen te dragen waarbij redelijkerwijs geschat kan worden dat daardoor bij een ongeval een verhoogd risico op schade of letsel ontstaat. Dit ter beoordeling van de jury.

2 Puntenkoers

2.1 Definitie

Voorafgaand aan de massastart worden er eerst twee puntenkoersen per categorie verreden. Een puntenkoers is een wedstrijd waar punten worden weggeven bij tussensprints en bij de finish. De eerste persoon die finisht is dus niet persé de winnaar.

2.2 Organisatie van de Puntenkoers

2.2.1 Groepen

De afstanden zijn bepaald per groep en de groepen verdeling is als volgt:

Groep Tijd 1500m Afstand
A < 2:12 16 rondes
B 2:12 ≤ Tijd < 2:35 12 rondes
C 2:35 ≤ Tijd < 3:00 18 rondes
D > 3:00 6 rondes

Rijders worden ingedeeld op hun SB 1500m tijd die tot één week voor de wedstrijd is verreden.

2.2.2 Aantal schaatsers in een groep

Er zijn maximaal 24 schaatsers in een groep, vrouwen en mannen rijden samen.

2.2.3 Punten

Er is om de ronde een sprint, deze wordt aangeduid met een bel zodra de voorste rijder de finish passeert. De punten die verdeeld worden bij een tussensprint zijn als volgt: 5 voor de voorste schaatser, 3 voor de tweede, 2 voor de derde en 1 voor de 4de. Voor de laatste sprint(finish) worden dubbele punten uitgedeeld. Ook buiten de sprints om kunnen punten behaald worden, dubbelt een rijder het peloton dan krijgt hij/zij 20 punten. Wordt een rijder echter gedubbeld door het peloton dan worden er 20 punten in mindering gebracht.

2.2.4 Voorste rijder

De voorste rijder is gedefiniëerd als de schaatser die voorop rijdt. Zodra een schaatser die een ronde heeft gepakt weer is aangesloten bij het peloton, wordt deze gezien als onderdeel van het peloton. De voorste rijder is dan de schaatser die dan alleen op kop rijdt of de voorste van het peloton.

2.2.5 Winnaar

Na de twee puntenkoersen worden de punten die in beide koersen behaald zijn bij elkaar opgeteld en kan er een winnaar worden uitgeroepen. Zijn er twee schaatsers met een gelijk aantal punten dan wordt de rijder die in de laatste sprint eerder eindigde de winnaar.

2.2.6 Algemeen

Deelnemers die zich niet aan de regels houden worden gediskwalificeerd. Tijdens de puntenkoers is het voor coaches niet toegestaan in het coach gebied of midden terrein te zijn. Er wordt gereden in de wedstrijd baan, er is dus wel een inrijd baan. Daar mag worden ingereden.

2.3 Verloop van de Puntenkoers

2.3.1 Opstellen rijders

De rijders van de volgende groep verzamelen zich bij het bankje zodat de hulpstarter hen alvast kan uitleggen hoe ze zich moeten opstellen

2.3.2 Start wedstrijd

Rijders die niet volledig stil staan of hun startlijn al verlaten voor het startsein, worden gediskwalificeerd. De wedstrijd start met een geneutraliseerde 100 meter, hier wordt dus alleen positie gevormd en mag niet worden ingehaald.

2.3.3 Tussensprints

De sprint start zodra de voorste rijder de lijn passeert. Een rijder die het peloton heeft gedubbeld maar nu in het peloton rijdt, telt niet als de voorste rijder.

2.3.4 Finish

De wedstrijd finisht zodra het peloton het aantal rondes heeft afgelegd dat er voor die categorie is vastgelegd.

2.3.5 Diskwalificatie

Rijders die meerdere ronden achter het peloton koemn te liggen, kunnen door de jury uit de wedstrijd worden gehaald wanneer zij denkt dat de veiligheid in het geding komt. Duwen en trekken kan ook zorgen voor een diskwalificatie.

2.3.6 Incidenten

Bij een erkend incident heeft een schaatser recht op een neutralisatie van 1 ronde. Wanneer hij terug komt in de wedstrijd moet hij zich weer invoegen op dezelfde plek als bij het incident. Rijders die in de laatste 2 ronden bij een incident betrokken zijn mogen niet meer terug komen in de baan, maar behouden wel hun tot dan toe behaalde punten.

3 Massastart

3.1 Organisatie van de Massastart

3.1.1 Groepen

De groepsindeling is gelijk aan die van de puntenkoers. Tijdens de mass start zullen de heren en dames in de C categorie gezamenlijk starten, maar wel hun eigen klassement hebben. De B en A categorie worden de dames en heren gesplitst. Dit betekent 5x wedstrijd, 6x klassement. Er zal aan het einde van de massastart per categorie een apart klassement worden opgemaakt. De A groep zal 16 rondes rijden, B 12 rondes en C 8 rondes.

3.1.2 Afspraken op de baan

  • Start op de 500m finish.
  • Er wordt gestart in rijen van 6 personen, die bepaald worden op loting.
  • Er bevindt zich 1 meter tussen de startrijen
  • De 1e ronde is 'en groupe' / loos. Dat wilt zeggen dat de persoon die op plaats in geloot is de gehele eerste ronde op kop rijdt. Na deze loze ronde volgt het startschot.
  • Rijders die voorwaarts bewegen en uit hun startrij gaan voordat het startschot valt, zullen worden gediskwalificeerd.

3.2 Verloop van de Massastart

3.2.1 Rondes

De eerste ronde is een loze ronde, aan het eind van deze ronde wordt er een signaal gegeven dan mogen de rijders gaan versnellen om positie te vormen. De loze ronde wordt wel meegeteld bij het aantal te rijden rondes. Er wordt een ronde afgeteld elke keer dat de voorste rijder de finish passeert.

3.2.2 Valpartij

Als er tijdens deze eerste ronde een val plaatsvindt, waarbij een groot deel van het peloton is betrokken dan zal de wedstrijd worden gestopt door een fluitsignaal of een schot van de starter en zal de wedstrijd onmiddellijk opnieuw worden gestart.

3.2.3 Algemeen

Er wordt gereden op de volledige baan. Daarnaast mogen er geen coaches op de baan/middenterrein zijn. Finish op de 500 meter finish

Isis
Alcedo
studentensportcentrum eindhoven
Hagenaars

Contact
E.S.S.V. Isis
T.a.v. IUT Massastart 2020
O.L. Vrouwestraat 1
5612 AW Eindhoven
wedstrijdcommissie@essvisis.nl

© 2020 E.S.S.V. Isis